Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Thông báo kết luận của đ/c Bùi Đức Long- PCT TT UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2015, triển khai kế hoạch công tác những tháng cuối năm 2015

Thông báo kết luận của đ/c Bùi Đức Long- PCT TT UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2015, triển khai kế hoạch công tác những tháng cuối năm 2015

Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Viết Hưng -PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình Nạo vét kênh tiêu C19

Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Viết Hưng-PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình Nạo vét kênh tiêu C19 thuộc hệ thống thủy nông Vụ Bản