Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Công ty Cổ phần Giấy Xuất khẩu Thái Nguyên

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Giấy Xuất khẩu Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3844202. Sản phẩm: Giấy vàng mã xuất khẩu sang Đài Loan. Công suất: 6.500 tấn⁄năm. Đơn vị hỗ trợ: CPI.

Xí nghiệp Luyện kim màu 2 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên

Địa chỉ: P. Tân Thành, TP. Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3845071. Sản phẩm: Bột oxit kẽm 60%. Sản lượng: 4.600 tấn⁄năm. Đơn vị hỗ trợ: CPI.

Công ty TNHH Hải Đăng

Địa chỉ: Cụm công nghiệp An Lưu, Điện Bàn, Quảng Nam. Điện thoại: 0510.887.797. Sản phẩm: Bột cá. Sản lượng: 92,5 tấn (6 tháng đầu năm). Đơn vị hỗ trợ thực hiện SXSH: CPI. Thời gian thực hiện: 6⁄2008.

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam – Nghệ An

Địa chỉ: Xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.877.173 – 877.499. Sản phẩm: Đường và cồn. Sản lượng: Đường: 4.095,45 tấn; Cồn: 468.472 lít (6 tháng đầu năm). Đơn vị hỗ trợ: CPI. Thời gian thực hiện: 5⁄2008.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà

Địa chỉ: Tiên Cát - Việt Trì – Phú Thọ. Điện thoại: 0210.847013. Sản phẩm: Bia hơi và bia chai. Sản lượng: 6 triệu lít (2008). Thời gian thực hiện: 2007. Đơn vị hỗ trợ: CPI.

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3885.310. Sản phẩm: Xi măng đóng bao. Sản lượng: 200.000 tấn xi măng Poóclăng. Đơn vị hỗ trợ: CPI.

Doanh nghiệp tư nhân Lâm Đồng

Địa chỉ: 151C, khóm 3, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 075.821213 ⁄0914885377. Sản phẩm: Sản xuất thạch dừa thô. Sản lượng: 2.5 tấn sản phẩm⁄ngày-đêm. Đơn vị hỗ trợ: CPI.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Giấy Phong Châu

Địa chỉ: Khu 9 – TT Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ Điện thoại: 0210 830779 Fax: 0210 830336 Sản phẩm: Giấy kraft sóng Sản lượng: 10.000 tấn⁄năm Đơn vị hỗ trợ: CPI

Công ty Cổ phần Pin - Ắc quy Vĩnh Phú

Địa chỉ: Xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: (0210) 825589. Sản phẩm: Ắc quy các loại. Sản lượng: 70.000 kwh⁄năm. Đơn vị hỗ trợ: CPI.

Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Phú

Địa chỉ: Khu 17 – Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.846233. Fax: 0210.845275. Sản phẩm: Giầy thể thao xuất khẩu. Sản lượng: 500 đến 700 nghìn đôi⁄năm. Đơn vị hỗ trợ: CPI.