Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Sản xuất sạch hơn là một hành trình, không phải điểm đến

Sản xuất sạch hơn (SXSH) là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái, giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường. Nhiều năm qua, Đồng Tháp đã triển khai thực hiện các nội dung liên quan nhằm từng bước thực hiện hiệu quả Chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà.

Hướng đến tăng trưởng xanh trong sản xuất

Để giúp các DN đầu tư sản xuất xanh sạch, có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, rất cần những giải pháp hỗ trợ thiết thực của Nhà nước về cơ chế chính sách, vốn tín dụng, ưu đãi lãi suất, thời hạn, thủ tục cho vay… dành cho những DN có dự án đầu tư công nghệ sản xuất xanh, sạch, thân thiện với môi trường...

Tình hình triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2009-2015 tại Cà Mau

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, ngành Công Thương Cà Mau đã triển khai thực hiện một số mục tiêu của Chiến lược và đạt kết quả bước đầu: 30% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của SXSH, 14% cơ sở sản xuất áp dụng SXSH và tỷ lệ tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu đối với các cơ sở đã áp dụng SXSH là 5%.

Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2009-2015

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1419⁄QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2009 về “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai các mục tiêu trong khuôn khổ Chiến lược và đạt được nhiều kết quả khả quan. Ước thực hiện đến hết năm 2014, tỷ lệ cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của SXSH là 50%, tỷ lệ cơ sở sản xuất áp dụng SXSH là 15%, tỷ lệ tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu đối với các cơ sở đã áp dụng SXSH là 5-8%.

Tình hình triển khai Chiến lược SXSH trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2015

Hà Nội là một trong những tỉnh tích cực triển khai Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp theo Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ năm 2010, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành và trình thành phố ban hành các văn bản làm cơ sở triển khai Chiến lược tại địa phương. Ước tính đến hết năm 2015, ngành Công Thương thành phố hoàn thành tất cả các mục tiêu của Chiến lược khi 50% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố nhận thức được lợi ích của việc áp dụng

Bình Thuận: Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2009-2015

Thực hiện Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2009 của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, ngành Công Thương Bình Thuận đã triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược và đạt được một số kết quả bước đầu.

Trà Vinh: Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH giai đoạn 2009-2015

Thực hiện Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg của Chính phủ ngày 7⁄9⁄2009 về việc thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, Sở Công Thương Trà Vinh đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tiến hành triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chiến lược.

Tình hình triển khai Chiến lược SXSH tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2015

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản pháp lý tạo điều kiện cho việc triển khai áp dụng các hoạt động liên quan đến SXSH tại tỉnh, bố trí kinh phí thực hiện Chiến lược SXSH và thành lập Tổ hỗ trợ áp dụng SXSH thuộc Sở Công Thương.

Sản xuất sạch hơn, chiến lược phát triển bền vững cho các doanh nghiệp

Sản xuất sạch hơn đã được phổ biến tại Việt Nam từ những năm 90 của thập kỷ trước bằng sự thành lập của Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam và nỗ lực của nhiều nhà tài trợ như Thuỵ Điển, Canada, Đan Mạch, v.v...

Chiến lược phát triển sản xuất gạch không nung ở Việt Nam

Sản xuất và sử dụng gạch không nung, thay thế gạch đất sét nung bằng than củi, nhằm tiết kiệm tài nguyên đất, giảm chi phí xử lý chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường, chủ trương này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 (gọi tắt là Chương trình 567).