Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Tổng Công ty Giấy Việt Nam: Sản xuất thân thiện với môi trường

Sau nhiều năm nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2009, Tổng Công ty Giấy Việt Nam chính thức được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ chứng nhận đã hoàn thành thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo QĐ 64 của Thủ tướng Chính phủ.

Bốn biện pháp sản xuất sạch hơn

Được Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) của Bộ Công Thương hỗ trợ và chọn làm điểm, 3 năm qua, Công ty CP Bia rượu Sài Gòn - Đồng Xuân đã áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH), bước đầu đã giải quyết được một số bất hợp lý trong sản xuất.