Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Chứng chỉ bền vững thách thức cao su Việt

Muốn giữ vững thị trường xuất khẩu, DN cao su phải phát triển phù hợp với quy luật bền vững.

Không sợ quy mô doanh nghiệp nhỏ, chỉ sợ không đạt chuẩn

Đó là nhắn nhủ của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc, tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018 diễn ra hôm nay (5⁄7), tại Hà Nội.

Nghề không được phép sơ suất

33 năm gắn bó với ngành điện, “câu thần chú” mà anh Hồ Phước Vĩnh - nhân viên lái xe cẩu Điện lực Hòa Thành (Cty Điện lực Tây Ninh – TCty Điện lực Miền Nam) luôn khắc ghi là “Không được phép sơ suất” để không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn cho đồng đội, người dân.

Bình Thuận: Lan tỏa hiệu quả chương trình khuyến công quốc gia

Nhằm lan tỏa hơn nữa hiệu quả chương trình khuyến công quốc gia đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2018 Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện tốt ngay từ khâu khảo sát, tư vấn hướng dẫn lập đề án sát với nhu cầu, đánh giá khả năng đầu tư thực tế của cơ sở chắc chắn và kỹ lưỡng hơn.

Tái chế nhôm: Bước đi khôn ngoan năm 2018

Tài nguyên bô-xít cũng có hạn trong khi nhu cầu của con người ngày càng cao. Hằng năm, có hàng trăm nghìn các sản phẩm (được sản xuất từ nhôm hoàn toàn hay một phần) bị thải loại gây nên một sự lãng phí rất lớn. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tái chế nhôm từ những phế thải đó.

20 năm làm việc, hàng chục sáng kiến mang lại hiệu quả cao

Là tổ trưởng sản xuất Tổ sửa chữa cơ (phân xưởng Kho bến 1, Cty Tuyển than Cửa Ông, TKV), anh Chu Long Tiên (ảnh - SN 1975) luôn tâm niệm trong khi làm việc phải luôn chịu khó suy nghĩ tìm tòi, đặt câu hỏi để làm sao có được giải pháp mang lại hiệu quả nhất.

Khuyến công Hà Nam: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn trong ngành dệt may

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 định hướng: Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tốc độ cao, đặc biệt là tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Theo đó, dệt may là một trong các lĩnh vực công nghiệp chủ đạo của tỉnh Hà Nam để khai thác các nguồn lực và lợi thế của địa phương như nguồn lao động dồi dào, cơ sở hạ tầng thuận tiện, …

Doanh nghiệp Việt: Làm cách nào tham gia chuỗi cung ứng

Tìm phương pháp giảm thiểu chi phí, nâng cao năng suất và khắc phục hạn chế trong sản xuất, quản trị là con đường ngắn nhất giúp doanh nghiệp đổi mới, hội nhập vào các chuỗi cung ứng

Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh

Thời gian qua, Công đoàn Công ty CP Gạch Ngói Tam Hiệp (thuộc LĐLĐ huyện Phúc Thọ) đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo, góp phần nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Gắn sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 598⁄QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025 trong đó tăng cường áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất công nghiệp, gắn sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường; loại bỏ dần các thiết bị lạc hậu trong các nhà máy và đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm.