Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Hà Tĩnh: Tổ chức tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2018

Sáng ngày 27⁄07⁄2018, Sở công thương Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
Ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng huyện Thạch Hà giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn

Trong thời gian một buổi, các học viên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Thạch Hà đã được học tập 6 chuyên đề bao gồm Giới thiệu về sản xuất sạch hơn; Sản xuất sạch hơn với doanh nghiệp công nghiệp; Quản lý nội vi và sản xuất sạch hơn; Tổng quan các bước đánh giá sản xuất sạch hơn; Sản xuất sạch hơn và các chương trình hỗ trợ; Quản lý nhà nước với vấn đề sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia lớp tập huấn đảm bảo số lượng, thời gian quy định

 

Giảng viên đến từ Sở công thương Hà Tĩnh truyền đạt nội dung, kiến thức liên quan đến sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho các học viên nắm rõ hơn các kiến thức, quy trình, quy định hiện hành của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn các bước đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh thời gian tới.

Nguồn: thachha.hatinh.gov.vn