Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Bình Dương: Hiệu quả tuyên truyền từ chương trình sản xuất sạch hơn

Sản xuất sạch hơn (SXSH) đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hầu hết các DN sản xuất công nghiệp ở Bình Dương nắm vững ý nghĩa, lợi ích của việc SXSH và áp dụng hiệu quả chương trình này.
Cán bộ Trung tâm Khuyến công tỉnh thực hiện đánh giá nhanh SXSH tại một công ty trên địa bàn tỉnh. Ảnh: THOẠI PHƯƠNG
Để chương trình SXSH đạt hiệu quả, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương đã phối hợp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bởi việc tuyên truyền, tư vấn thường xuyên là một trong những hoạt động quan trọng giúp địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp.
 
Cũng bằng hình thức tuyên truyền, các ngành chức năng ở Bình Dương đã xây dựng và đưa ra được nhiều giải pháp tuyên truyền hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức cho DN và các cơ quan, cán bộ quản lý trong tỉnh về chương trình SXSH song song với tuyên truyền lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp, góp phần giảm nguyên vật liệu đầu vào, giúp DN giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và quan trọng hơn là giảm phát thải ô nhiễm môi trường…
 
Ông Lê Bá Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, công ty được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tư vấn, hướng dẫn các giải pháp SXSH phù hợp với quy mô DN, với chi phí đầu tư ít. Trên cơ sở đó, công ty đã xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về sản xuất, tiêu thụ nguyên vật liệu, năng lượng, nước và các dạng chất thải một cách có hệ thống, đổi mới và cải tiến công nghệ theo hướng tốt hơn và sạch hơn...
 
Không chỉ chú trọng tuyên truyền cho SXSH, Sở Công Thương còn tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyên ngành về SXSH và tiết kiệm năng lượng cho cán bộ làm công tác quản lý lĩnh vực liên quan, nhân viên kỹ thuật của cơ quan Nhà nước và DN; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho đại diện các DN giúp họ mạnh dạn hợp tác để đánh giá hiện trạng, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp sản xuất sạch thành công tại đơn vị mình.
 
Từ nguồn kinh phí khuyến công và hợp phần SXSH trong công nghiệp, những năm qua, Sở Công thương đã phối hợp triển khai thực hiện hoạt động khuyến công với các hoạt động tiết kiệm năng lượng và SXSH tại địa phương. Đến nay, sở đã hỗ trợ thực hiện khảo sát, tư vấn lập báo cáo đánh giá nhanh và đánh giá chi tiết SXSH cho hơn 30 DN trên địa bàn. Việc đánh giá SXSH giúp DN xác định được các chất thải và dòng phát thải sinh ra từ đâu, nguyên nhân phát sinh chất thải, làm thế nào để giảm thiểu hoặc loại bỏ dần các chất thải trong DN...
 
Bà Phan Thị Khánh Duyên, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cho biết, nhờ thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền và triển khai nhiều hoạt động thiết thực về SXSH nên đến nay, hầu hết các DN sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhận biết được ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp. Có khoảng 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng SXSH đã thực hiện các bước SXSH và đã tiết kiệm được 5-15% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phẩm.
 
Thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/ QĐ-TTg ngày 7-9-2009, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành liên quan và sự tham gia tích cực của DN ở Bình Dương, chương trình SXSH đã nâng cao nhận thức của cán bộ làm công tác quản lý, chuyên trách lĩnh vực liên quan và cộng đồng DN về lợi ích của việc áp dụng SXSH trong sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, việc hỗ trợ DN ở Bình Dương, chương trình SXSH thực hiện đánh giá nhanh, đánh giá chi tiết SXSH đã mang lại hiệu quả thiết thực cho DN, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh.
 
Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7-9- 2009, đề ra mục tiêu: SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững...

 

Nguồn: baobinhduong.vn