Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Ninh Bình: Tập huấn hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn tại các KCN

Ngày 30/8, tại khách sạn Hoàng Sơn, Ban Quản lý Dự án Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn, đánh giá và xây dựng các giải pháp về hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp tại KCN Khánh Phú và KCN Gián Khẩu.

Dự án Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam sẽ được triển khai thực hiện tại các doanh nghiệp thuộc KCN Khánh Phú và Gián Khẩu trong vòng 8 tháng, từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2018.

Theo đó, các doanh nghiệp tham gia dự án sẽ được đào tạo, tập huấn, đánh giá, xây dựng các giải pháp về hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn tại đơn vị mình.


Tại lớp tập huấn lần này, các học viên sẽ giới thiệu tổng quan về hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn; phương pháp luận đánh giá về hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp; khảo sát và đánh giá chi tiết phần nguyên, vật liệu, năng lượng điện, nâng lượng nhiệt, hóa chất và các dòng thải…


Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm giới thiệu khái niệm, lợi ích và phương pháp thực hiện hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn cho cán bộ quản lý KCN và lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, sản xuất của các doanh nghiệp trong KCN, giúp đội ngũ này hiểu rõ sự thiết thực của việc thực hiện hiệu quả tài nguyền và sản xuất sạch hơn trong sản xuất thường nhật; hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả và giảm ô nhiễm môi trường, qua đó, góp phần xây dựng, phát triển KCN sinh thái điển hình của địa phương.

 

Theo Trang TTĐT Báo Ninh Bình