Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Công ty Cổ phần Đường Bến Tre

Địa chỉ: Ấp Thuận Điền, An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre. Điện thoại: 075.3866248 - 075.3866330. Email: bentresugar@vnn.vn. Sản phẩm: Đường cát trắng và mật rỉ. Sản lượng: 20.000 – 25.000 tấn⁄năm. Đơn vị hỗ trợ thực hiện SXSH: CPI, EPRO. Thời gian thực hiện: 7⁄2009.
Quy trình sản xuất đường của Công ty là quy trình truyền thống, không hiện đại, sử dụng công nghệ sulphua hóa để làm trong nước mía.

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường gần nhất (ngày 25 tháng 3 năm 2010) tại công ty chỉ ra rằng các thông số chất lượng không khí và chất lượng nước thải đều đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Vấn đề cơ bản tại Công ty là thất thoát nguyên vật liệu và tiêu hao năng lượng.

Trong khuôn khổ chương trình trình diễn SXSH, công ty đã thành lập đội sản xuất sạch hơn gồm 16 cán bộ do Phó giám đốc công ty làm đội trưởng. Đội SXSH đã tiến hành họp, thảo luận với các chuyên gia tư vấn về từng công đoạn trong quy trình sản xuất. Từ đó, đội đã tìm ra 32 cơ hội cải tiến. 32 giải pháp Sản xuất sạch hơn và đưa vào thực hiện và đem lại những lợi ích cụ thể như sau:

 Lợi ích kinh tế  Lợi ích môi trường 
 Tổng đầu tư: 824.819.300 đồng.  Giảm tiêu thụ nước (22%),
  Lợi ích: 465.870.000 đồng/vụ (ước tính)   Giảm tổn thất đường, giảm phát thải khí


Một số giải pháp tiêu biểu đã được thực hiện như sau:
 

TT Tên giải pháp  Đầu tư  Hiệu quả  Nhóm giải pháp
 1 Áp dụng quy trình “First in – First out” đối với mía nguyên liệu sau khi nhập vào công ty nhằm giảm thời gian trữ mía tại bãi Không tốn chi phí Góp phần nâng hiệu suất ép tăng từ 95,13% lên 95,23%
 
 
 
 
 
QLNV
 2 Quy định chỉ mía đã đạt độ ẩm yêu cầu mới được đưa vào chặt, ép. (Làm nhà mái che để tránh mía nguyên liệu bị ẩm) Không tốn chi phí QLNV
 3 Sử dụng cẩu mía và máy khỏa mía hợp lý để các cây mía được phân bố đều, thuận tiện cho công đoạn hút mạt sắt trong mía bằng nam châm  Không tốn chi phí QLNV
 4 Thu nhặt mía rơi vãi Không tốn chi phí QLNV
 5 Thay mới lưỡi dao chặt mía và đe dao chặt để mía được chặt gọn và đồng đều hơn, nhằm tăng chất lượng mía vào công đoạn ép: Đã thay 3 bộ lưỡi dao chặt, đắp chống mài mòn 2 bộ đe dao  82.844.000 đồng CTTB
 6 Hàn nhám trục ép cũ hoặc thay mới trục ép:
Thay mới 4 trục ép, Hàn nhám 11 trục cũ, thay mới hệ thống lược
 448.590.000 đồng CTTB
 7 Thu gom, tuần hoàn nước giải nhiệt máy ép  50.166.800 đồng Tiết kiệm 480 m3/ngày, tương đương giảm 55680 m3/năm THTSD
 8 Lắp đặt thêm đường ống mới để cho nước lọc quay về cân nước mía hỗn hợp   5.879.000 đồng Ổn định quá trình lắng, thu được nhiều nước mía lắng trong hơn; giảm lượng bùn phải đem đi lọc, góp phần giảm đường thất thoát qua bã bùn TĐTB
Bảo ôn các đường ống hút chân không nấu đường
Đã sử dụng 100 kg vải bảo ôn và 600 kg bột bảo ôn
 14.900.000 đồng Giảm tổn thất nhiệt;
Cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân
KSQT
 10 Thay thùng chứa siro bằng thép thường bằng các thùng chứa siro bằng thép inox không rỉ  49.839.000 đồng Tránh nhiễm bẩn sản phẩm, giảm tỉ lệ sản phẩm hỏng TĐTB


Ghi chú: QLNV: Quản lý nội vi; KSQT: Kiểm soát quá trình; TĐNVL: Thay đổi nguyên vật liệu; CTCN: Cải tiến công nghệ;  THTSD: Tuần hoàn tái sử dụng; ĐMTB: Đổi mới thiết bị; ĐMSP: Đổi mới sản phẩm;
 

Chính sách SXSH tại công ty đã được lồng ghép vào chính sách môi trường và chính sách phát triển chung của công ty. Mục tiêu môi trường, mục tiêu của SXSH, kế hoạch hành động sẽ được xây dựng cho từng vụ mùa sản xuất ngay từ đầu vụ.

Trong thời gian thực hiện SXSH, công ty đường Bến Tre đã nhận thức rõ hiệu quả của công cụ SXSH và đang tích cực chuẩn bị thực hiện một số giải pháp SXSH cần nghiên cứu thêm. Lãnh đạo Công ty xác định duy trì việc thực hiện SXSH trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện SXSH với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm nhân rộng mô hình để đạt được mục tiêu mà Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 đã đề ra./.