Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Công ty Cổ phần FOCOCEV Quang Nam

Địa chỉ: Xã Quế Cường, huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: (0510) 886945; 656024; 656025; Fax: (0510) 886946. Email: tbsquangnam@fococev.com. Sản phẩm: Tinh bột sắn. Sản lượng: 20.000 tấn⁄năm. Đơn vị hỗ trợ thực hiện SXSH: CPI. Thời gian thực hiện: 2008.
Đi vào hoạt động từ năm 2001, Nhà máy tinh bột sắn Quảng Nam (FOCOCEV) là doanh nghiệp thành viên của Công ty thực phẩm Miền Trung với công suất thiết kế ban đầu là 50 tấn tinh bột sắn/ngày và vốn hoạt động là 30 tỷ đồng. 

Đến nay, nhà máy đã từng bước đi vào sản xuất ổn định và ngày càng tăng về số lượng lẫn chất lượng. Năm 2004 nhà máy đã mở rộng công suất thiết kế lên 130 tấn tinh bột/ngày  Ngoài mục tiêu tiêu thụ sắn tươi của nông dân trên địa bàn nội tỉnh, nhà máy còn mở rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai…

 

Do đặc thù sản xuất, công ty đã gặp phải những vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: như hàm lượng BOD, COD trong nước thải cao gấp hàng trăm lần so với giới hạn cho phép. Điều này là do quá trình rửa củ sắn, cắt vỏ thải ra nhiều cặn bẩn. Nước thải trong quá trình lọc, lắng tinh bột có nồng độ chất hữu cơ (BOD5) và các chất lơ lửng (SS) rất cao. Trong nước thải còn chứa dịch bào tanin, độc tố (HCN) các chất men và một số nguyên tố vi lượng có trong củ sắn.

 

Không những vậy, nhà máy còn gặp phải những vấn đề về chất thải rắn. Lượng vỏ và cùi thải tạo ra hàng ngày là 18 tấn. Lượng thải vẫn thường phải chất đống gây ô nhiễm cho nguồn nước và gây mùi khó chịu nhất là khi trời nắng. Bã thải với khối lượng 100 tấn/ngày, độ ẩm 86% cũng gây ô nhiễm môi trường do lượng nước từ trong bã tiết ra. Lượng xỉ thải từ than ước tính vào khoảng 300 kg/ngày trong đó có lẫn cả than chưa cháy hết.

 

Nhận thấy những vấn đề cấp bách về môi trường, FOCOCEV đã tích cực tham gia vào dự án trình diễn SXSH do Hợp phần SXSH trong công nghiệp tài trợ. Nhà máy đã thành lập đội SXSH gồm 12 thành viên, trong đó Phó phòng Kỹ thuật làm Đội trưởng. Đội đã tiến hành rà soát các quy trình và đánh giá hiện trạng sản xuất tại nhà máy và đề xuất 23 giải pháp SXSH, bắt đầu triển khai từ tháng 1 năm 2008. 
 

Những lợi ích thu được từ Chương trình SXSH tại nhà máy như sau:
 

Lợi ích kỹ thuật   Lợi ích kinh tế Lợi ích môi trường 
 Giảm 11.828 tấn sản phẩm hỏng hàng năm  Tiết kiệm 709,68 triệu đồng/năm  Giảm 18 tấn vỏ sắn thải/ngày 
 Giảm lượng nước rỉ dễ gây ô nhiễm
 Giảm 1.030 tấn CO2 
và các khí thải khác
 Giảm 2 m3 nước/tấn 
sản phẩm
 Tiết kiệm  63,62 triệu 
đồng/năm 
 Giảm 110 kg than/tấn 
sản phẩm
Tiết kiệm 1,559 tỷ 
đồng/năm


Một số giải pháp tiêu biểu đã được thực hiện như sau:
 

TT  Tên giải pháp  Đầu tư  Hiệu quả  Nhóm giải pháp
 1  Sửa chữa các vị trí rò hơi  25 triệu đồng  Tiết kiệm 700 triệu đồng  QLNV
 2  Bảo ôn tất cả các đường ống hơi và thiết bị nhiệt  CTTB
 3  Kiểm soát chất lượng than và chế độ cháy của lò KSQT
 4  Lắp đặt đồng hồ kiểm soát lượng nước  5 triệu đồng  Tiết kiệm được 70.000m3/năm nước tương ứng trên 70 triệu đồng/năm  QLNV
 5 Thay dần các bóng đèn bằng các bóng đèn tiết kiệm điện năng 15.5 triệu đồng 
 
Tiết kiệm 20 triệu đồng
 
 QLNV
 6 Thay thế và chỉnh lại các dây curoa bị chùng  QLNV
 Trang bị súng đo nhiệt độ để kiểm tra các vị trí tiếp xúc điện kém  QLNV


Ghi chú: QLNV: Quản lý nội vi; KSQT: Kiểm soát quá trình; TĐNVL: Thay đổi nguyên vật liệu; CTCN: Cải tiến công nghệ;  THTSD: Tuần hoàn tái sử dụng; ĐMTB: Đổi mới thiết bị; ĐMSP: Đổi mới sản phẩm;
 

Đặc biệt, dưới sự giúp đỡ, tư vấn của các chuyên gia sản xuất sạch hơn, Công ty Cổ phần FOCOCEV đã tiến hành nghiên cứu, lắp đặt hệ thống thu hồi Biogas bằng phương pháp phủ bạt. Toàn bộ lượng nước thải và chất thải trong quá trình sản xuất sẽ được chảy vào hồ chứa. Lượng khí sinh ra được đẩy vào lò đốt bằng hệ thống đường ống và quạt. Gas được tạo thành dùng để thay thế nhiên liệu than đá trong lò sấy sắn.

Từ khi hệ thống thu hồi Biogas được đưa vào sử dụng (3/2009), công ty tiết kiệm được 100kg than đá/tấn sản phẩm tinh bột. Mỗi năm tiết kiệm được khoảng 1t ỷ đồng ngoài ra còn giảm giảm đuợc lượng khí phát thải và không còn lượng xỉ than thải ra môi trường. Nước thải ra môi trường đạt chất lượng quy định./.