Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Nhà máy bột Can xit, Cty CP SX – TM Hữu Nghị

Địa chỉ: Đường 20⁄7, Khu 6B, P.Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3858 031. Email: huunghi@huunghijsc.com . Sản phẩm: Bột đá siêu mịn (không tráng phủ và tráng phủ stearic). Sản lượng: 20.000 tấn bột đá siêu mịn & 15.000 tấn bột có tráng phủ axit atearic⁄năm. Thời gian triển khai SXSH: 7⁄2009. Đơn vị hỗ trợ: CPI.

Công ty CP Sản xuất-Thương mại Hữu nghị là một doanh nghiệp đóng tại tỉnh Phú Thọ đang sản xuất 2 loại mặt hàng chính là que hàn và bột canxit. Que hàn Hữu Nghị nhãn hiệu FS được sử dụng trong hàn tàu biển và các công trình xây dựng. Sản lượng bình quân 3,000 tấn/năm và cung cấp cho thị trường trong nước. Bột canxit gồm 2 loại: siêu mịn không tráng phủ và tráng phủ stearic. 

Với đặc trưng sản phẩm là bột siêu mịn tại nhà máy bột canxit, bụi phát sinh trong quá trình sản xuất vừa làm tổn thất sản phẩm, vừa làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của công nhân. Bên cạnh đó, việc tuyển đá trước khi sản xuất do bám bụi từ nhà máy xi măng vừa tạo ra nước thải, vừa làm lãng phí nguyên liệu cũng là một trong những lý do khiến công ty quan tâm tập trung triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn tại Nhà máy Bột canxit.

Đội sản xuất sạch hơn gồm 7 thành viên của công ty cùng với các chuyên gia tư vấn và học viên thuộc chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn sản xuất sạch hơn đã có các buổi làm việc, trao đổi phát hiện ra đưa ra 48 giải pháp SXSH nhưng trong thời gian triển khai dự án, công ty đã đầu tư 226.500.000 VND để thực hiện 36/48 giải pháp.

Các lợi ích mang lại trong giai đoạn 1 thực hiện  SXSH:
 

 Lợi ích kỹ thuật Lợi ích kinh tế  Lợi ích môi trường 
 Điện giảm 1% 27 triệu đồng  Giảm lượng chất thải rắn 
(đá tiêu hao + bao tải rách)
379.070kg/năm

 Giảm phát thải CO2:
16.426 kg/năm

Giảm 1.590 m3 nước thải
 Nước giảm 16% triệu đồng
 Axit giảm 28%  925 triệu đồng


Một số giải pháp SXSH điển hình được áp dụng:
 

 TT Tên giải pháp  Đầu tư  Hiệu quả  Nhóm giải pháp
 1 Loại bỏ không mua đá vụn Không chi phí Giảm 0.1% đá vụn ban đầu  QLNV
 2 Lắp tấm be cao su tỳ sát bề mặt băng tải 15.000.000 đồng  Thu hồi 1kg đá rơi vãi/tấn  CTTB
 3 Nâng dung tích silo chứa 22.000.000 đồng  Tăng năng suất kẹp hàm  từ  6,5 tấn đến 10 tấn/giờ  CTB
 4 Lắp thiết bị cảm biến báo silo đầy để điều chỉnh tốc độ nghiền thô 1.000.000 đồng  Phối hợp hoạt động 2 công đoạn, thu hồi 1 kg đá rơi vãi /tấn sản phẩm  CTTB


Ghi chú: QLNV: Quản lý nội vi; CTTB: Cải tiến thiết bị

Với những lợi ích mà sản xuất sạch hơn đã và đang mang lại giúp Nhà máy Bột Can - Xit, Công ty CP SX  - TM Hữu Nghị đảm bảo sự phát triển bền vững và yên tâm sản xuất, tăng cường uy tín của DN với các đối tác trong và ngoài nước nhất là khi trong nền kinh tế hội nhập những yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng, quản lý và trách nhiệm xã hội của DN sản xuất với cộng đồng dân cư ngày càng đòi hỏi rất cao./.