Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Công ty Cổ phần PLATO Việt Nam

Địa chỉ: phường Cam Giá - Thành phố Thái Nguyên Điện thoại: Fax: Sản phẩm: Mạ kẽm, mạ crom - niken Sản lượng: 14.3 triệu dm2 mạ kẽm⁄năm; 600.000 dm2 mạ niken-crom⁄6 tháng năm 2009 Đơn vị hỗ trợ: CPI

Địa chỉ: phường Cam Giá - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 
Fax: 
Sản phẩm: Mạ kẽm, mạ crom - niken
Sản lượng: 14.3 triệu dm2 mạ kẽm/năm; 600.000 dm2 mạ niken-crom/6 tháng năm 2009
Đơn vị hỗ trợ: CPI
Công ty Cổ phần PLATO Việt Nam là một doanh nghiệp tư nhân chuyên hoàn tất (mạ điện) bề mặt các sản phẩm kim loại, có trụ sở tại Khối Bông Hồng- Thị trấn Bãi Bông- Phổ Yên- Thái Nguyên. Trước năm 2008, Công ty hoạt động dưới tên Xưởng Cơ khí Anh Khánh, chuyên mạ kẽm điện phân chi tiết xe máy (như tay gương, chân chống, cần số) cho xe máy Honda, Yamaha , các loại lò xo, các kết cấu mạ kẽm đồ nội thất. Từ giữa năm 2008, do nhu cầu thị trường, Công ty đã lắp đặt thêm một dây chuyền mạ niken-crom điện phân đồng thời đổi tên thành Công ty Cổ phần PLATO. Hoạt động của nhà máy giải quyết một số lượng tương đối lao động, dao động thường xuyên trong khoảng 160-200 lao động.

Đầu năm 2009, do gây ô nhiễm môi trường nên xưởng bị cảnh cáo tại địa phương và các hợp đồng mạ kẽm với các khách hàng lớn (Honda, Yamaha) cũng bị ảnh hưởng.  Chính vì vậy, ban lãnh đạo Công ty đang nỗ lực thay đổi công nghệ và thực hiện triệt để các biện pháp sản xuất sạch hơn để tìm lại khách hàng, thay đổi hình ảnh công ty và phát triển sản xuất.

Năm 2009, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương thông qua Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) và tư vấn kỹ thuật của Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam (VNCPC) trong việc đánh giá và tư vấn áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH). Công ty đã thành lập Đội SXSH do ông Hoàng Anh Hưng - Giám đốc công ty làm trưởng nhóm và 5 thành viên để đánh giá SXSH 2 dây chuyền sản xuất chính là dây chuyền mạ kẽm và dây chuyền mạ Ni - Cr cho các chi tiết kim loại. Sau khi đánh giá các quá trình sản xuất, xác định các dòng chất thải, đội SXSH tiến hành cân bằng các dòng vật chất và năng lượng của dây chuyền sản xuất. Toàn bộ số liệu thu thập được phục vụ việc phân tích để xác định các giải pháp SXSH cho từng công đoạn.

Sau một thời gian tiếp cận và thực hiện SXSH, doanh nghiệp đã thực hiện 22 giải pháp đầu tư thấp từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 2/2010 với tổng chi phí là 32 triệu đồng. Lợi ích trong năm 2010 là 452 triệu đồng. Tiếp đó được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính của CPI, Công ty đã triển khai thực hiện 2 giải pháp đầu tư lớn là: thay đổi công nghệ mạ bán tự động Ni-Cr lên nền nhựa và  lắp đặt hệ thống điện phân xử lý nước thải nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải ra môi trường và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Kết quả là trong quý I năm 2011, công ty đã thu được 266 triệu đồng nhờ vào giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và giảm phát thải ra môi trường.

 Các lợi ích cụ thể như sau:
Lợi ích kỹ thuật Lợi ích kinh tế Lợi ích môi trường
Giảm 32.8% suất tiêu thụ nguyên nhiên liệu, hóa chất Tiết kiệm 718triệu đồng Giảm khoảng 30.000m3 nước thải mỗi năm
Chất lượng nước thải và khí thải đều đạt các TCVN và QCVN

Các giải pháp SXSH điển hình của Công ty như sau:

TT Tên giải pháp Đầu tư Hiệu quả Nhóm giải pháp
Dây chuyền mạ kẽm 31.9 triệu đồng Tiết kiệm 718triệu đồng  
1 Thay đổi sang chế độ rửa ngược chiều. TĐQT
2 Điều chỉnh các van xả nước đúng yêu cầu sử dụng. QLNV
3 Điều chỉnh các dàn móc treo sản phẩm tối ưu để róc nước tốt. QLNV
4 Tăng thời gian róc nước > 10 giây (do vận hành bằng tay nên nhiều khi công nhân di chuyển dàn treo ngay) KSQT
5 Sửa chữa và làm mới các máng thu hồi nước giữa 2 bể. QLNV
Dây chuyên mạ Cr-Ni  
6 Tắt các van xả nước khi nghỉ ca. QLNV
7 Thu hồi nước làm mát. TH-TSD
8 Khống chế thành phần dung dịch các bể đúng nồng độ tiêu chuẩn. KSQT
9 Tăng cường lượng thu hồi bằng cách cô đặc dịch thu hồi và hồi lưu trở lại bể mạ. TH-TSD
10 Sửa thiết bị hút khí QLNV

Ghi chú: QLNV: Quản lý nội vi; CTTB: Cải tiến thiết bị; KSQT: Kiểm soát quá trình; THTSD: Tuần hoàn tái sử dụng

Nhận thấy các lợi ích từ hoạt động SXSH, Công ty quyết định duy trì hoạt động của đội SXSH và lồng ghép các hoạt động SXSH vào hệ thống quản lý chung tại cơ sở. Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình này, một hệ thống quản lý môi trường đơn giản được thiết lập. Công ty cũng đã thiết lập một chính sách môi trường trong đó quy định nghiêm chỉnh chấp hành luật Bảo về môi trường và các quy định của pháp luật, đảm bảo sự phát triển bền vững và giảm thiểu các nguồn phát sinh chất thải. Công ty đã tích hợp hệ thống quản lý trong quá trình sản xuất với hệ thống quản lý môi trường, qua đó việc tiêu thụ năng lượng và nguyên vật liệu được giám sát với các chỉ tiêu ô nhiễm trong các dòng thải. 

Kế hoạch giám sát môi trường đã được triển khai. Mục tiêu là quan trắc những cải tiến đáng kể từ việc áp dụng các giải pháp SXSH hoặc điều chỉnh ngay nếu kết quả cho thấy một vài lợi ích môi trường bị giảm. Hệ thống giám sát môi trường bao gồm giám sát chất lượng không khí và nước thải.

SXSH không chỉ mang lại lợi ích từ việc tiết kiệm năng lượng sử dụng, giảm phát thải, giảm lượng nước tiêu thụ, mà còn giúp Công ty phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín. Các giải pháp SXSH đã được thực hiện tại Công ty là các ví dụ điển hình cho các Doanh nghiệp trong ngành hoàn tất bề mặt kim loại (mạ điện) tại Việt Nam./.