Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Thông báo kết luận của đ⁄c Nguyễn Viết Hưng-PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập đoàn VinGroup

Thông báo kết luận của đ⁄c Nguyễn Viết Hưng-PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập đoàn VinGroup

Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Viết Hưng-PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập đoàn VinGroup

File đính kèm: 251-TB-UBND.pdf