Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Thông báo khảo sát, đánh giá tiềm năng đổi mới sinh thái trong doanh nghiệp sản xuất, thương mại và tiêu dùng sản phẩm công nghiệp

“Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 76⁄QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2016, trong đó, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới sinh thái là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Áp dụng công cụ đổi mới sinh thái sẽ giúp doanh nghiệp phát triển và kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững, đồng thời tăng khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị xanh toà

Để có căn cứ đề xuất các giải pháp, hoạt động ưu tiên thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới sinh thái, đầu tư phát triển các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương tiến hành khảo sát, đánh giá tiềm năng đổi mới sinh thái trong doanh nghiệp sản xuất, thương mại, và tiêu dùng sản phẩm công nghiệp.

Bộ Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Bộ Công Thương trước ngày 13 tháng 12 năm 2017 theo một trong các phương thức sau:

  1. Gửi bản cứng tới địa chỉ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Biểu tổng hợp thông tin có thể tải tại đây: PDF hoặc Excel
  2. Gửi bản mềm tới địa chỉ email: vanphongscp@gmail.com
  3. Trả lời trực tuyến tại đây.

Công văn gửi tới các doanh nghiệp xem tại đây.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: anh Phạm Minh Công (điện thoại 024.2240.4538, di động: 0906.298.396) hoặc chị Kiều Nguyễn Việt Hà (điện thoại: 024.2220.2306).

Xin trân trọng cảm ơn!