Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Thông báo về việc đánh giá kết quả tập huấn sản xuất sạch hơn của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương kính đề nghị các anh chị em học viên đã tham gia chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn của Bộ trong giai đoạn 2008-2015 cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất sạch hơn mà mình đã và đang triển khai theo Công văn số 7367⁄BCT –KHCN về việc tổng hợp thông tin và đánh giá kết quả tập huấn sản xuất sạch hơn cho các học viên ngày 14⁄8⁄2017.

Thời hạn: trước ngày 30 tháng 8 năm 2017

Hình thức:

  • Cách 1: Tải phiếu đính kèm tại đây và gửi bằng văn bản theo đường bưu điện đến chị Kiều Nguyễn Việt Hà, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương – Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Cách 2: Tải phiếu đính kèm tại đây và gửi phiếu trả lời bằng email đến địa chỉ email:vanphongcpsi@gmail.com
  • Cách 3: Trả lời thông tin trực tuyến tại tại đây

Xem danh sách các học viên đã phản hồi tại đây

Mọi thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Thu Hoài, điện thoại 024.3641.0746/máy lẻ 22, di động 01628 927 448

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./.

Văn phòng CPSI