Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Sản xuất sạch hơn tại các tỉnh thành

Trong giai đoạn 2009 -2010, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát hiện trạng sản xuất sạch hơn tại các tỉnh thành nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Kết quả khảo sát tại các tỉnh cho thấy hiện trạng sản xuất sạch hơn cấp tỉnh, thành cũng đã bước đầu có những chuyển biến rõ rệt. Bài viết này trình bày những thông tin chung nhất về hiện trạng SXSH trong công nghiệp tại các tỉnh thành toàn quốc.
Năm 2009 - 2010, Bộ Công Thương đã đề ra nhiệm vụ bảo vệ môi trường 2010 đó là "Triển khai chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp". Trong đó có thực hiện chương trình điều tra cơ bản, nghiên cứu số liệu nền tại 63 tỉnh thành trên cả nước về tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp, nhằm phục vụ cho các mục tiêu trong chiến lược sản xuất sạch hơn tại các tỉnh.Theo kết quả thống kê chưa chính thức của Bộ, tình hình thực hiện SXSH tại các tỉnh có thể tham khảo trong các báo cáo của các tỉnh dưới đây:

 

<
Thông tin khác
Các tỉnh miền Bắc
1.Bắc Giang 7.Hà Nội  13.Lai Châu  19.Phú Thọ 25.Yên Bái
2.Bắc Kạn 8.Hà Nam  14.Lào Cai  20.Thái Nguyên 26.Vĩnh Phúc
3.Bắc Ninh 9.Hòa Bình  15.Lạng Sơn  21.Thái Bình  
4.Cao Bằng 10.Hưng Yên  16.Ninh Bình  22.Thanh Hóa  
5.Điện Biên 11.Hải Dương  17.Nam Định  23.Tuyên Quang  
6.Hải Phòng 12.Hà Giang  18.Sơn La  24.Quảng Ninh  
 
 Các tỉnh miền Trung
 27.Nghệ An  31.Thừa Thiên Huế 35.Bình Định  39.Bình Thuận 43.Kon Tum 
 28.Hà Tĩnh