Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Tình hình triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2009-2015 tại Cà Mau

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, ngành Công Thương Cà Mau đã triển khai thực hiện một số mục tiêu của Chiến lược và đạt kết quả bước đầu: 30% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của SXSH, 14% cơ sở sản xuất áp dụng SXSH và tỷ lệ tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu đối với các cơ sở đã áp dụng SXSH là 5%.
Chi tiết công tác triển khai các hoạt động trong khuôn khổ thực hiện các mục tiêu của Chiến lược như sau:

1. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn

Sở Công Thương Cà Mau đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 phê duyệt Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện Kế hoạch hành động Chiến lược SXSH đạt hiệu quả tốt, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương triển khai, phổ biến kiến thức áp dụng SXSH trong công nghiệp, giúp doanh nghiệp từng bước đưa hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững.

2. Xây dựng đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn

Ngày 23 tháng 9 năm 2009, Sở Công Thương Cà Mau ban hành Quyết định số 86/QĐ-SCT thành lập Văn phòng SXSH và các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau, Trung tâm là cơ quan đầu mối để giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai áp dụng SXSH. Văn phòng SXSH gồm 03 người, trong đó 01 cán bộ của văn phòng đã tham dự lớp tập huấn Giảng viên SXSH tổ chức tại Vũng Tàu, từ ngày 12-16 tháng 10 năm 2010, 01 cán bộ tham dự lớp tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn SXSH tổ chức tại thành phố Hồ Chính Minh từ ngày 30/6-3/7 năm 2014.

3. Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp

Các hoạt động truyền thông của ngành Công Thương tỉnh vẫn còn ít và chưa phong phú. Cho đến nay, tỉnh chỉ mới tổ chức 01 hội thảo tuyên truyền về SXSH với sự tham gia của 68 đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Đăng 13 tin, bài về SXSH lên website của Sở. Thông qua lớp tập huấn, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được lợi ích của SXSH trong việc làm giảm áp lực môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên liệu và kiểm soát quá trình tốt hơn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã bước đầu áp dụng các giải pháp quản lý nội vi đơn giản, chi phí đầu tư thấp.

4. Hỗ trợ kỹ thuật về SXSH cho các doanh nghiệp

Ngành Công Thương tỉnh đã hỗ trợ thực hiện đánh giá nhanh cho 05 doanh nghiệp, cụ thể như sau:

STT  Năm Tên doanh nghiệp Ngành/lĩnh vực và sản phẩm chính
 1  2011 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Minh Hải Tôm đông block và tôm sú đông IQF
 2  2011 Công ty cổ phần thực phẩm Đại Dương  Thủy sản, nông sản
 3  2011 Doanh nghiệp tư nhân Đặng Lợi  Bột cá
 4  2013 Xí nghiệp đường Cà Mau – Công ty mía đường Tây Nam  Mía đường
 5  2013 Nhà máy chế biến gỗ - Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ  Nội thất

Trong quá trình triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn, ngành Công Thương tỉnh đã gặp phải một số khó khăn như thiếu chuyên gia về SXSH cho các ngành công nghiệp khác nhau; thiếu các thông tin về công nghệ tốt nhất hiện có và công nghệ tốt nhất có tính hấp dẫn về mặt kinh tế; thiếu sự quan tâm và cam kết của các cơ sở công nghiệp với chiến lược SXSH, trong đó khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn tài chính để đầu tư cho các công nghệ mới, sạch hơn.

Trong tương lai, để việc áp dụng SXSH trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt được hiệu quả cao hơn cũng như đạt được mục tiêu của Chiến lược đến hết năm 2015, ngành Công Thương tỉnh cần đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và đưa ra các giải pháp SXSH thiết thực giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng. Để làm được điều đó, cần có sự quan tâm và hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cũng như bổ sung kinh phí từ nguồn Khuyến công.