Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Tình hình triển khai Chiến lược SXSH trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2015

Hà Nội là một trong những tỉnh tích cực triển khai Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp theo Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ năm 2010, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành và trình thành phố ban hành các văn bản làm cơ sở triển khai Chiến lược tại địa phương. Ước tính đến hết năm 2015, ngành Công Thương thành phố hoàn thành tất cả các mục tiêu của Chiến lược khi 50% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố nhận thức được lợi ích của việc áp dụng
Các hạng mục triển khai thực hiện Chiến lược như sau:

1/ Xây dựng và phê duyệt các văn bản triển khai Chiến lược

Ngày 22/6/2010, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quyết định số 1920/QĐ-SCT về việc ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2012. Trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 về việc thực hiện “Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2015”. Hàng năm Sở Công Thương đều phối hợp với các Sở, ngành thành phố tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt ‘Danh mục các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội’. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp bước đầu đã được phổ biến rộng rãi tới các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

2/ Xây dựng và tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối về SXSH

Từ năm 2010, Sở Công Thương đã giao Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội xây dựng đề án thành lập Văn phòng sản xuất sạch hơn trực thuộc Trung tâm là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động. Hàng  năm, các cán bộ thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động đều được tham gia các chương trình đào tạo của Bộ Công Thương, Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và một số dự án liên quan khác. Các cán bộ thuộc các chuyên ngành như: Công nghệ môi trường, điện, điều khiển tự động, tự động hóa, nhiệt, cơ khí chế tạo máy…. Một số trang thiết bị phục vụ công tác khảo sát đánh giá như: thiết bị phân tích nước, khói thải, thiết bị siêu âm, thiết bị phân tích dòng điện.

3/ Các hoạt động truyền thông triển khai Chiến lược

Hàng năm, Sở Công Thương đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức với số lượng các hình thức như sau:

  • Xây dựng các mẫu tờ rơi và phát hành 30.000/30.000 bộ tờ rơi giới thiệu những kiến thức cơ bản về việc triển khai áp dụng SXSH vào hoạt động sản xuất và những hiệu quả mang lại cho các cơ sở sản xuất từ các điển hình áp dụng SXSH thuộc các ngành như sản xuất Bia, Gốm sứ, Dệt may, Cơ khí...
  • Xây dựng 13 phóng sự về kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động SXSH của các cơ sở công nghiệp và làng nghề trên đài truyền hình Hà Nội nhằm chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị đã triển khai
  • Tổ chức 1 tọa đàm tại trường quay về cơ hội SXSH cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc ngành công nghiệp thực phẩm.
  • Tổ chức 33 hội nghị, tập huấn hướng dẫn áp dụng SXSH cho trên 2.500 đại biểu, học viên là các cán bộ quản lý , phụ trách kỹ thuật của cơ sở sản xuất thuộc các Làng nghề, KCN, CCN, các ngành CN chủ đạo, cụ thể như sau:
 Năm Hội thảo/Tập huấn Số lượng đại biểu/học viên
 2010       2 hội thảo  300
 2013  3 hội thảo  250
 2010  7 khóa tập huấn  400
 2011  3 khóa tập huấn  200
 2013  4 khóa tập huấn  300
 2014  8 lớp tập huấn  580
 2015  6 lớp tập huấn  400

4/Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật

Giai đoạn 2010-2011, Sở Công Thương đã tổ chức tư vấn hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 19 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực giết mổ, chế biến thực phẩm, dệt may, sữa, cơ khí, dây điện, dệt nhuộm, gốm sứ...Giai đoạn 2013-2014, Sở đã tiến hành hỗ trợ thực hiện đánh giá chi tiết SXSH cho 30 đơn vị thuộc các ngành may mặc, kinh kiện điện tử, gia công cơ khí, thiết bị điện, in ấn, sơn, đồ gốm, bia và thức ăn chăn nuôi...

Các giải pháp về SXSH được tư vấn, đề xuất chủ yếu đi sâu vào các giải pháp đổi mới công nghệ, kiểm soát tốt quá trình sản xuất, thiết bị dựa trên hiện trang quản lý hoạt động sản xuất còn hạn chế, trang thiết bị công nghệ đã lạc hậu. Đặc biệt đối với làng nghề, Sở Công Thương đã hỗ trợ xây dựng 2 mô hình điển hình áp dụng sản xuất sạch hơn: Mô hình cho Hộ sản xuất gốm Đào Việt Bình thay đổi công nghệ nung gốm từ lò thủ công truyền thống sang hệ thống lò nung gas hiện đại. Mô hình cho Hộ sản xuất Nguyễn Thị Huệ thuộc Làng nghề rèn truyền thống Đa Sỹ đầu tư thiết bị cơ khí hóa thay cho việc sản xuất thủ công nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và cải thiện môi trường làm việc cho công nhân.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2009-2015, các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động áp dụng SXSH của thành phố Hà Nội đã được triển khai đúng tiến độ đề ra. Để tiếp tục đẩy mạnh áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, ngành Công Thương thành phố Hà Nội rất mong nhân được hỗ trợ của Bộ Công Thương về nâng cao nhận thức chuyên sâu cho các đối tượng thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau, mở rộng pham vi hỗ trợ kỹ thuật, lựa chọn xây dựng mô hình trình diễn điển hình và đặc biệt là ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ vay ưu đãi cho các doanh nghiệp thực hiện SXSH.