Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Bình Thuận: Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2009-2015

Thực hiện Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2009 của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, ngành Công Thương Bình Thuận đã triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược và đạt được một số kết quả bước đầu.
Chi tiết tình hình triển khai Chiến lược trên địa bàn tỉnh như sau:

1/ Tình hình xây dựng và phê duyệt văn bản triển khai Chiến lược trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương đã phối hợp các Sở, ban, ngành kịp thời tham mưu UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2010.

2/ Tình hình xây dựng và tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn của địa phương

Để triển khai thực hiện các nội dung chương trình của Chiến lược sản xuất sạch hơn, năm 2011, Sở Công Thương Bình Thuận đã thành lập phòng nghiệp vụ tư vấn áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn tại Trung tâm Khuyến công có tên gọi là phòng Tiết kiệm năng lượng và SXSH. Để đạt được các mục tiêu được giao, Sở Công Thương đã cử 03 cán bộ tham gia 04 lớp đào tạo, tập huấn do Vụ Khoa học Công nghệ và Văn phòng SXSH tổ chức và 07 cán bộ tham gia lớp đào tạo cơ bản về sản xuất sạch hơn do tỉnh phối hợp với Trường đại học Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Các cán bộ được đào tạo có khả năng phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện báo cáo đánh giá nhanh cho các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3/ Tình hình triển khai hoạt động truyền thông
  • Thực hiện một phóng sự về SXSH vào năm 2014, đăng tổng cộng 39 tin bài về SXSH trên bản tin Công Thương và website Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công
  • Tổ chức 1 hội thảo tuyên truyền về SXSH cho 80 đại biểu từ các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp SXCN của tỉnh năm 2010
  • Tổ chức một diễn đàn “Hội thảo mạng lưới các đơn vị đầu mối, tư vấn thực hiện sản xuất sạch hơn lần thứ 2 “- vào năm 2014 tại Bình Thuận với 81 đại biểu thuộc Sở Công Thương của 28 tỉnh, thành phố trên cả nước
  • Tổ chức 4 khóa tập huấn kỹ thuật về SXSH trong 3 năm 2010, 2011, 2012 cho hơn 150 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh
  • Tổ chức 1 lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nhanh năm 2013 cho 40 người tham gia đến từ các sở, ngành thuộc tỉnh, cơ sở sản xuất.
4/ Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật

Sở Công Thương đã triển khai hỗ trợ kỹ thuật đánh giá nhanh SXSH cho 5 doanh nghiệp vào năm 2011, 5 doanh nghiệp vào năm 2013 và 3 doanh nghiệp vào năm 2014. Danh sách 13 doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện đánh giá nhanh SXSH được trình bày trong bảng sau đây:

TT Năm Tên doanh nghiệp  Ngành/lĩnh vực và sản phẩm chính
 1 2011 Công ty TNHH Hải Nam Chế biến thủy sản
 2 2011 Công ty CP nước mắm Phan Thiết Fisaco Sản xuất nước mắm
 3 2011 Công ty TNHH Thủy hải sản Hai Wang Chế biến thủy sản
 4 2011 Công ty TNHH TM-DV Dung Đại Hưởng Chế biến nhân hạt điều
 5 2011 Công ty CP XNK Bình Thuận (Thaimex) Chế biến thủy sản
 6  2013 Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo Khai thác, sản xuất kinh doanh nước khoáng và nước giải khát
 7 2013 Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su thiên nhiên, mủ tờ, mủ cốm
 8 2013 Công ty CP in và bao bì Bình Thuận In và sản xuất bao bì Carton
9  2013 Công ty CP may Nhà Bè Bình Thuận May mặc
 10  2013 Công ty CP May XK Phan Thiết May mặc
 11  2013 Công ty TNHH Tài Chánh Gạch
 12  2013 Hộ Kinh doanh Khánh Hải Sản xuất bún
 13  2013 Công ty CP VLXD và KS Bình Thuận Gạch

Tổng kinh phí thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn từ năm 2010 đến năm 2015 của ngành Công Thương tỉnh Bình Thuận là 910,3 triệu đồng. Mức kinh phí này được đánh giá là còn hạn chế so với nhu cầu để thực hiện đạt các chỉ tiêu theo nội dung chương trình. Các hoạt động chính về SXSH của ngành Công Thương tỉnh mới chỉ tập trung vào việc hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở sản xuất công nghiệp. Kết quả thực hiện Chiến lược SXSH của ngành Công Thương tỉnh trong giai đoạn đến năm 2015 được tóm tắt trong bảng dưới đây:

 TT Chỉ tiêu Mục tiêu đến 2015 Ước thực hiện tới hết tháng 12/2014 
 1 Tỷ lệ cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của sản xuất sạch hơn  50%  Dưới 10%
 2 Tỷ lệ cơ sở sản xuất áp dụng sản xuất sạch hơn  25%  Dưới 5%
 3 Tỷ lệ tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu đối với các cơ sở đã áp dụng sản xuất sạch hơn  5-8%  3-10%
 4 Danh sách, số lượng cán bộ đã được đào tạo về SXSH  15 người  10 người

Có thể thấy rằng, kết quả thực hiện Chiến lược SXSH của ngành Công Thương Bình Thuận mới chỉ đạt mức rất khiêm tốn so với chỉ tiêu đến năm 2015. Trong tương lai, ngành Công Thương tỉnh cần tăng cường các hoạt động truyền thông và hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp để đến gần hơn với chỉ tiêu đề ra của Chiến lược. Trong tiến trình đạt được mục tiêu, Sở Công Thương Bình Thuận mong muốn Bộ Công Thương, UBND tỉnh tăng cường hỗ trợ kinh phí cũng như Bộ Công Thương sớm ban hành các thủ tục, trình tự, quy định cụ thể về việc hỗ trợ, nghiệm thụ các báo cáo đánh giá nhanh, đánh giá chi tiết, hỗ trợ kỹ thuật SXSH trong quá trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trần Trang