Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Trà Vinh: Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH giai đoạn 2009-2015

Thực hiện Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg của Chính phủ ngày 7⁄9⁄2009 về việc thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, Sở Công Thương Trà Vinh đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tiến hành triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chiến lược.
Theo đó, đến hết năm 2014, ngành Công thương Trà Vinh đã thực hiện các hoạt động và đạt được các kết quả như sau:

1/ Hoạt động truyền thông

-    Hội thảo, đào tạo

Trong những năm qua, Sở Công Thương Trà Vinh đã tổ chức được 1 hội thảo, 3 lớp đào tạo về Sản xuất sạch hơn với 290 lượt người tham gia trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:
Năm  Nội dung  Số lượng học viên Mục tiêu 
 2010
 
 Hội thảo “Triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”  110       Nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của chương trình SXSH, những chủ trương, chính sách của nhà nước về hỗ trợ cho doanh nghiệp áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 Lớp đào tạo “Nâng cao năng lực và kỹ năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”  70 Giúp cán bộ kỹ thuật tại doanh nghiệp thực sát hiệu quả mang lại từ chương trình Sản xuất sạch hơn tỉnh Trà Vinh
 2011  Lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”  40  Các doanh nghiệp được tìm hiểu sâu hơn quy trình và nâng cao kiến thức về ứng dụng dây chuyền, công nghệ sản xuất sạch hơn, thực sát chương trình Sản xuất sạch hơn tác động vào các khâu của các doanh nghiệp tỉnh nhà. Từ đó, giúp các doanh nghiệp của tỉnh thay đổi cách nhìn về chương trình Sản xuất sạch hơn
 2013  Lớp đào tạo “Tư vấn và thực hiện Sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”  70  Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về SXSH, năng lượng, nhiệt năng, lò hơi, nhận dạng một số giải pháp cơ bản về SXSH chi phí thấp và cao...

-    Phóng sự truyền hình: thực hiện 1 phóng sự năm 2013

-    Tờ rơi: In ấn 2.800 tờ rơi tuyên truyền SXSH và phân phối đến các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2/ Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật

Từ 2 nguồn vốn của hợp phần SXSH trong công nghiệp – Bộ Công Thương và vốn khuyến công địa phương của tỉnh với tổng kinh phí là 243.896.5000 đồng, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho 5 doanh nghiệp vào năm 2011 và 6 doanh nghiệp năm 2013, cụ thể như sau:
 
TT Năm Tên doanh nghiệp  Ngành/lĩnh vực
 1    Công ty TNHH MTV Mía đường Trà Vinh  Mía đường và các sản phẩm sau đường
 2    Công ty TNHH MTV SXTM Đông Hải  Sản xuất bột cá, bột ruốc
3    Công ty TNHH Thủy hải sản Saigon-Mekong  Nuôi trồng, chế biến và sản xuất cá tra, basa đông lạnh
 4    Công ty CP thủy sản Cửu Long  Sản xuất các mặt hàng thủy hải sản đông lạnh
 5    Công ty CP Trà Bắc  Sản xuất than hoạt tính, cơm dừa sấy khô, mùn dừa, thảm dừa
 6    Công ty CP Thủy sản Sao Biển  Chế biến thủy hải sản
 7    Công ty CP đông lạnh Thủy sản Long Toàn  Chế biến thủy hải sản
 8    Công ty CP Đầu tư phát triển thủy sản Trà Cú  Sản xuất thức ăn gia súc
 9    DNTN Sông Trà  Sản xuất hủ tíu, bánh tráng
 10    Xí nghiệp chế biến Lương thực – thực phẩm thuộc công ty lương thực Trà Vinh Sản xuất bánh tráng xuất khẩu
 11    Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Năm Thụy  Sản xuất chả lụa, pate...

3/ Kết quả triển khai Chiến lược giai đoạn 2009 - 2015
 
STT Nội dung Mục tiêu hết năm 2015  Thực hiện đến hết tháng 12/2014
 1  Tỷ lệ cơ sở công nghiệp nhận thức được lợi ích của sản xuất sạch hơn  50%  35%
 2  Tỷ lệ cơ sở sản xuất áp dụng sản xuất sạch hơn  25%  10%
 3  Tỷ lệ tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu đối với các cơ sở đã áp dụng sản xuất sạch hơn  5-8%  5-8%
 4  Số lượng cán bộ của Sở Công Thương được đào tạo về sản xuất sạch hơn  Có cán bộ  10

Có thể thấy rằng, để đạt được mục tiêu Chiến lược đề ra đến hết năm 2015, ngành Công Thương tỉnh cần tập trung vào các nội dung chưa đạt mục tiêu, bao gồm việc mở rộng đào tạo SXSH cho các cơ sở công nghiệp và tăng số lượng các cơ sở công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn từ 10% lên 25%. Trong bối cảnh đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu nguồn tài chính, ngành Công Thương của tỉnh mong muốn Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, cấp kinh phí để triển khai chương trình SXSH trong năm nay và những năm tiếp theo.
Trần Trang