Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí tại tập đoàn dầu khí Việt Nam

Năm 2017, Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm. Cụ thể, PVN đã tiết kiệm được 2.052 tỷ đồng từ việc giảm chi phí giá thành năng lượng đầu vào, nhiên vật liệu, quá trình sản xuất; Tiết kiệm 964 tỷ động từ chi phí quản lý đầu tư xây dựng ;Tiết kiệm 821 tỷ đồng cho chi phí quản lý.
Ảnh minh họa
Để thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PVN đã đưa ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Các mục tiêu đó là:
 
+ Tập trung đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong 5 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn và các dự án trong điểm về dầu khí.
 
+ Xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 
 
+ Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công nhân viên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu tại các đơn vị. Bên cạnh đó đưa ra các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí và cảnh báo các rủi ro trước các hoạt động sản xuất. 
 
+ Thực hiện tiết kiệm vật tư, nguyên liệu và kiểm soát chi phí đầu vào.
 
+ Đầu tư ứng dụng công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất cao. 
 
+ Ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát đưa nội dung kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 16 đơn vị thành viên. 
 
+ Các quy định quản lý nội bộ được rà soát và xây dựng mới theo hướng tiết kiệm, giảm lãng phí nhưng vẫn đảm bảo tốt cho hoạt động sản xuất. 
 
+ Các chi phí sử dụng được quản lý nghiêm, rõ ràng kết hơp kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất. Máy móc thiết bị được định mức hiệu quả sử dụng để đảm bảo hiệu quả sản xuất và tiết kiệm nhiên liệu.
 
Với kế hoạch thực hiện của PVN, bên cạnh các chính sách, quy định quản lý thì việc chú trọng vào hoạt động sản xuất giúp tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng như tối ưu hóa quá trình, cải tiến kỹ thuật đến mang lại hiệu quả tiết kiệm tốt nhất.
 
Với những kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 mang lại toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% kế hoạch tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm năm 2018.
 
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp