Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Supe Lâm Thao vững mạnh nhờ có lao động giỏi, giàu sáng kiến

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn, công tác sáng kiến tiết kiệm, công tác an toàn lao động (ATLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) và môi trường năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Ông Trịnh Xuân Tuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương trao Bằng và Huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ VN cho các cá nhân xuất sắc.
Báo cáo đánh giá hoạt động khoa học, sáng kiến tiết kiệm, công tác ATLĐ, PCCN và môi trường của công ty năm 2017 cũng cho thấy, năm vừa qua, công ty đã tổ chức thực hiện tốt phong trào sáng kiến với 341 đề tài và sáng kiến của 870 tác giả, làm lợi trên 83 tỷ đồng.
 
Năm 2017, Công đoàn công ty đề nghị Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam khen thưởng cho 30 công nhân lao động trực tiếp, đây là phần thưởng có ý nghĩa rất lớn, đã động viên kịp thời những người trực tiếp tham gia sản xuất, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
 
Trong đó có 7 người được đề nghị Công đoàn cấp trên xét và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo, 51 cá nhân được xét nhận danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc công ty.
 
Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý định mức, quản lý chất lượng; công tác đào tạo, công tác an toàn, vệ sinh lao động, PCCN và bảo hộ lao động; bảo vệ môi trường xử lý nước thải, khí thải, bụi và chất thải rắn cũng như chất thải nguy hại.
 
Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, năm 2018, hoạt động khoa học, sáng kiến tiết kiệm, ATLĐ, vệ sinh môi trường và PCCN của công ty tập trung vào một số việc trọng tâm: Lập phương án tổ chức sản xuất supe lân và lân nung chảy đảm bảo năng suất, chất lượng. Tiếp tục nghiên cứu phụ gia chống kết khối cho sản phẩn NPK-S bón thúc có sắc màu như NPK-S M1* 12.5.10-14, NPK-S 12.3.13-8 và các sản phẩm NPK-S hàm lượng cao.
 
Lập và triển khai dự án đầu tư hệ thống lọc lưu huỳnh cho bộ phận hóa lỏng Xí nghiệp Axít. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho hệ thống quản lý môi trường của công ty. Hoàn thiện xây dựng công trình phun rửa xe tự động để phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo cải thiện môi trường trong công ty…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Vũ Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đội ngũ khoa học kỹ thuật, cán bộ, đoàn viên Công đoàn công ty đã đạt được trong năm qua.
 
Ông Vũ Tiến Dũng mong muốn trong năm 2018, Công đoàn công ty cùng tập thể cán bộ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong công ty phát huy thành tích đã đạt được xây dựng tổ chức công đoàn công ty ngày càng vững mạnh, tiếp tục có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học kỹ thuật được áp dụng có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
 
Link gốc: xaluan.com