Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Bộ Công Thương tổ chức khóa Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn

Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương đã khai mạc khóa tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.
Khai mạc Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn
Khóa tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho các đơn vị tư vấn và quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp theo Quyết định 1419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho giai đoạn 2015-2020 là 90% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. 
 
Tham dự buổi khai mạc, có Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, giảng viên khóa tập huấn - bà Tăng Thị Hồng Loan, Giám đốc công ty Cổ phần Tư vấn EPRO, bà Nguyễn Thị Truyền, Trung tấm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Tp. Hồ Chí Minh và 30 học viên từ Sở Công Thương, trung tâm khuyến công, trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, các đơn vị tư vấn từ 16 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Phát biểu tại buổi khai mạc, Bà Nguyễn Thị Lâm Giang cho biết chương trình tập huấn hàng năm của Bộ Công Thương đã nâng cao năng lực về sản xuất sạch hơn cho trên 300 cán bộ ngành công thương tại 63 tỉnh, thành phố. 
 
Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2018 gồm 2 đợt tập huấn tập trung, đợt 1 gồm 2 ngày tập huấn trên lớp nhằm ôn lại kiến thức và trang bị kỹ năng đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn, 1 ngày đi thực tế đánh giá SXSH tại doanh nghiệp và đợt 2 tập trung vào tập huấn nâng cao và sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2018. Giữa hai đợt tập huấn, học viên sẽ triển khai thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn tại một doanh nghiệp bất kỳ do học viên lựa chọn. Kết quả đánh giá SXSH của học viên sẽ được trình bày tại đợt 2.
 
Tham gia khóa tập huấn, học viên được trang bị các kỹ thuật quan sát, phỏng vấn, đánh giá số liệu cũng như viết báo cáo để xác định nhanh hiệu quả sử dụng nước, nhiên liệu và điện tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Đây là cơ sở để các cơ quan quản lý địa phương lồng ghép các hoạt động hỗ trợ công nghệ, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu xanh cho doanh nghiêp, hướng tới vực phát triển bền vững 
 
Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn được tổ chức hàng năm từ năm 2015. Các khóa tập huấn thực hành đã được tổ chức tại Hà Nội (năm 2015), thành phố Hồ Chí Minh (năm 2016), Đà Nẵng và Quảng Ninh (năm 2017). Theo số liệu thống kê đến cuối năm 2017, có 117 học viên, trong đó có 100 học viên là cán bộ ngành công thương của 49 tỉnh, thành phố đã được đào tạo thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn.
 
Văn phòng SXSH và SXTDBV