Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Báo cáo môi trường quốc gia 2010

Báo cáo môi trường quốc gia 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam, phân tích tổng thể hiện trạng môi trường môi trường trong giai đoạn 2006-2010.
Ngoài ra, Báo cáo phân tích cũng những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, đánh giá những vấn đề môi trường bức xúc trong những năm qua; đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho những năm tới.
Chi tiết Báo cáo môi trường quốc gia 2010, download tại đây:tại đây: