Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu QCVN 11 : 2008/BTNMT
Tên văn bản QCVN 11 : 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản
Lĩnh vực Nước
Người ký Phạm Nguyên Khôi
Ngày ban hành 31/12/2008
Tệp đính kèm 13 QCVN11-2008BTNMT_nuoc thai che bien thuy san.pdf
Nội dung