Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 16/2008/QĐ-BTNMT
Tên văn bản QCVN 13 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may
Lĩnh vực Nước
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 31/12/2008
Tệp đính kèm QCVN 13-2008 Det%20May%2013.pdf
Nội dung