Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 16/2008/QĐ-BTNMT
Tên văn bản QCVN 14 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt
Lĩnh vực Nước
Người ký Phạm Nguyên Khôi
Ngày ban hành 31/12/2008
Tệp đính kèm 14 QCVN14-2008_BTNMT_nuoc thai sinh hoat.pdf
Nội dung