Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 16/2008/QĐ-BTNMT
Tên văn bản QCVN 10 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 31/12/2008
Tệp đính kèm 12 QCVN10-2008_BTNMT_chat luong nuoc bien ven bo.pdf
Nội dung