Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 16/2008/QĐ-BTNMT
Tên văn bản QCVN 08 : 2008⁄BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt
Lĩnh vực Nước
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 31/12/2008
Tệp đính kèm 10 QCVN08-2008_BTNMT_chat luong nuoc mat.pdf
Nội dung