Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 04/2008/QĐ-BTNMT
Tên văn bản QCVN 01:2008⁄BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
Lĩnh vực Nước
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 18/07/2008
Tệp đính kèm 09 QCVN01-2008_BTNMT_nuoc thai cong nghiep che bien cao su_VN.pdf
Nội dung