Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 04/2008/QĐ-BTNMT
Tên văn bản QCVN 02 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí lò đốt chất thải rắn Y Tế
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 18/07/2008
Tệp đính kèm QCVN_02-2008_BTNMT_Khi thai lo dot chat thai y te.pdf
Nội dung