Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu QCVN 24 :2009/BTNMT
Tên văn bản QCVN 24 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
Lĩnh vực Nước
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 16/11/2009
Tệp đính kèm QCVN_24.2009_BTNMT.pdf
Nội dung