Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu QCVN 23: 2009/BTNMT
Tên văn bản QCVN 23: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
Lĩnh vực Sản xuất sạch hơn
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 16/11/2009
Tệp đính kèm QCVN_23.2009_BTNMT.pdf
Nội dung