Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu QCVN 22: 2009/BTNMT
Tên văn bản QCVN 22: 2009⁄BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện
Lĩnh vực An toàn sức khỏe nghề nghiệp
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 16/11/2009
Tệp đính kèm QCVN_22.2009_BTNMT.pdf
Nội dung