Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu QCVN 21: 2009/BTNMT
Tên văn bản QCVN 21: 2009⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
Lĩnh vực An toàn sức khỏe nghề nghiệp
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 16/11/2009
Tệp đính kèm 07 QCVN 21_2009_BTNMT_Khi thai CN SX phan bon.pdf
Nội dung