Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu QCVN 19: 2009/BTNMT
Tên văn bản QCVN 19: 2009⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
Lĩnh vực An toàn sức khỏe nghề nghiệp
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành 16/11/2009
Tệp đính kèm QCVN_19.2009_BTNMT.pdf
Nội dung