Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu QCVN 07: 2009/BTNMT
Tên văn bản QCVN 07: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
Lĩnh vực Environment
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành 16/11/2009
Tệp đính kèm QCVN_07.2009_BTNMT.pdf
Nội dung