Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 125/2003/TTLT-BTC-BT
Tên văn bản Thông tư liên tịch 125⁄2003⁄TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện nghị định sô 67⁄2003⁄NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Lĩnh vực Nước
Người ký Phạm Nguyên Khôi
Ngày ban hành 18/12/2003
Tệp đính kèm 08 TTLT_125_2003-BTC-BTNMT_VN.pdf
Nội dung