Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư liên tịch số 31⁄2009⁄TTLT-BCT-BTNMT v⁄v hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký
Ngày ban hành 04/11/2009
Tệp đính kèm 30 TTLT 31.pdf
Nội dung