Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
Tên văn bản Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc
Lĩnh vực Tài nguyên khác
Người ký Nguyễn Thế Phương - Trương Chí Trung - Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành 09/06/2015
Nội dung