Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 221/2012/TTLT-BTC-BCT
Tên văn bản Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Lê Dương Quang - Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành 24/12/2012
Tệp đính kèm 221-2012-TTLT-BTC-BCT1.pdf
Nội dung