Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư liên tịch 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện điều 43 Luật Bảo vệ Môi Trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Thành Biên - Nguyễn Công Thành
Ngày ban hành 30/08/2007
Tệp đính kèm 02.2007-TTLT-BCT-BTNMT.pdf
Nội dung