Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 02/2005/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư 02⁄2005⁄TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149⁄2004⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
Lĩnh vực Nước
Người ký Nguyễn Công Thành
Ngày ban hành 24/06/2005
Tệp đính kèm 06 TT_02.2005_TT_BTNMT_VN.pdf
Nội dung