Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 02/2009/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư 02⁄2009⁄TT-BTNMT Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
Lĩnh vực Nước
Người ký Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành 19/03/2009
Tệp đính kèm 04 TT_02.pdf
Nội dung