Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 12/2006/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 26/12/2006
Tệp đính kèm 02 TT_12.2006_BTNMT_Dieu kien hanh nghe QLCTNH_VN.pdf
Nội dung