Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 24/2017/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành 23/11/2017
Tệp đính kèm 094a80eb-35d5-4d30-b026-e81b540abc0b.pdf
Nội dung