Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 76/2015/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành 31/12/2015
Nội dung