Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 33/2015/TT-BGTVT
Tên văn bản Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày ban hành 24/07/2015
Tệp đính kèm 33.2015.TT-BGTVT.pdf
Nội dung