Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 27/2015/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành 29/05/2015
Tệp đính kèm 27.2015.TT-BTNMT.pdf
Nội dung