Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 19/2015/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành 23/04/2015
Tệp đính kèm 19.2015.TT.BTNMT.pdf
Nội dung